DANH SÁCH CBVC BAN GIÁO TRÌNH

(Tính đến tháng 9/2013)

GIÁO TRÌNH

XƯỞNG IN

Stt

Họ và Tên

Điện thoại

Email

Stt

Họ và Tên

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Phương Tôn

5230

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1

Thái Thị Hòa

5415

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Thị Yên Trinh

5232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trương Ngọc Tuấn

5416

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trương Cẩm Thúy

5231

 

3

Nguyễn Văn Chi

5415

 

4

Đào Thị Phương Lan

5231

 

4

Huỳnh Thị Mỹ Liên

   

5

Võ Thị Hồng

5232

 

5

Phan Thị Kim Loan

   

6

Võ Huỳnh Cẩm Tiên

5232

 

6

Huỳnh Liên Phụng

   

7

Vũ Thái Hòa

   

7

Thạch Thị Saray

   

8

Đinh Thị Thúy

   

8

Lê Bửu Cơ

   

9

Đinh Thị Hằng

5231

 

9

Lê Thiết Hán

   

10

Võ Thị Hoài Thanh

   

10

Phạm Thúy Hồng

   

11

Trần Minh Yến

   

11

Nguyễn Hoàng Nhân

   

12

Nguyễn Đức Cảnh

   

12

Đỗ Thiếu Bảo

   

13

Nguyễn Thị Lành

   

13

Vy Quốc Ký

   
       

14

Đinh Tiến Quốc

   
       

15

Trần Văn Thái