Giỏ hàng

 x 
Giỏ hàng trống

Kỹ thuật hóa học

Results 1 - 8 of 79
an-toan-trong-phong-tn-hh

An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học

Tác giả: Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Ngô Văn...

Giá bán: 18.000 đ

Thông tin sản phẩm

bai-giang-ky-thuat-xuc-tac

Bài giảng kỹ thuật xúc tác

Tác giả: Mai Hữu Khiêm Năm xuất bản:...

Giá bán: 24.000 đ

Thông tin sản phẩm

bai-tap-hoa-huu-co-viet-hoa

Bài tập hóa hữu cơ

Tác giả: Trần Thị Việt Hoa - Trần Văn...

Giá bán: 20.000 đ

Thông tin sản phẩm

bai-tap-hoa-huu-co

Bài tập hóa hữu cơ

Tác giả: Phan Thanh Sơn Nam Năm xuất...

Giá bán: 87.000 đ

Thông tin sản phẩm

bai-tap-hoa-ly

Bài tập hóa lý

Tác giả: Mai Hữu Khiêm (Chủ biên) Năm...

Giá bán: 22.000 đ

Thông tin sản phẩm

bai-tap--ky-thuat-phan-ung

Bài tập kỹ thuật phản ứng

Tác giả: Vũ Bá Minh Năm xuất bản: Tái...

Giá bán: 11.000 đ

Thông tin sản phẩm

bai-tap-trac-nghiem-hoa-dai-cuong

Bài tập trắc nghiệm Hóa đại cương

Tác giả: Huỳnh Kỳ Phương Hạ (chủ...

Giá bán: 37.000 đ

Thông tin sản phẩm

bai_tap_trac_nghiem_ky_thuat_bao_bi_thuc_pham-2016

Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật bao bì thực phẩm

Tác giả: Đống Thị Anh Đào Năm xuất...

Giá bán: 18.000 đ

Thông tin sản phẩm