Giỏ hàng

 x 
Giỏ hàng trống

Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện

Email
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Năm xuất bản: Tái bản lần thứ 4, năm 2012
ISBN: 978-604-73-0031-0
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 45.000 đ